Müddətli əmək müqaviləsi — MyCareer

Müddətli əmək müqaviləsi

Əmək Məcəlləsində həm müddətli, həm də müddətsiz əmək müqavilələrinin bağlanılması nəzərdə tutulur. Əgər əmək müqaviləsində onun müddəti dəqiqliklə göstərilməyibsə, müqavilə qeyri-müəyyən müddətə bağlanmış hesab edilir. Müəyyən müddət göstərilmədən bağlanılan əmək müqaviləsi birtərəfli qaydada müddətli müqaviləyə dəyişdirilə bilməz. Daimi xarakterli işlərin görülməsi üçün müddətli əmək müqaviləsinin bağlanılması qadağandır.

Əmək məcəlləsinə əsasən müddətli əmək müqaviləsinin maksimal müddəti 60 aydır (5 il). Müddətli əmək müqaviləsi aşağıdakı hallarda bağlanılır:

 1. işdə olmayan işçinin vəzifələrinin icrası;
 2. mövsümi iş;
 3. müvəqqəti iş (təmir, tikinti, montaj işləri və s.)
 4. iş yerində təcrübə keçmə;
 5. işçinin şəxsi və ya ailə-məişət səbəblərinə görə;
 6. eyni zamanda həm işləyən, həm də oxuyan işçilər;
 7. ictimai işlər;
 8. seçkili vəzifə;
 9. əmək müqavilə tərəflərinin razılığı;
 10. əmək müqaviləsinin kollektiv qaydada bağlanılması;
 11. qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər hallar.

Müddətli əmək müqaviləsində göstərilən müddət qurtardıqda əmək münasibətləri davam etdirilərsə və müddət bitdikdən sonrakı bir həftə ərzində tərəflərdən heç biri müqaviləyə xitam verilməsini tələb etmirsə, həmin əmək müqaviləsi əvvəl müəyyən olunmuş müddətə uzadılmış hesab olunur.

İşçinin müəyyən üzrlü səbəbdən (xəstələnməsi, ezamiyyətdə, məzuniyyətdə olması) iş yerində olmadığı dövrdə müddətli əmək müqaviləsinin müddəti qurtardığı hallarda həmin müqaviləyə işçi işə çıxdıqdan sonra işəgötürənin müəyyən etdiyi gündə, lakin onun işə çıxdığı gündən bir təqvim həftəsi keçməmiş xitam verilə bilər

Mənbələr: Əmək Məcəlləsinin 45, 47 və 73 maddələri

Напишите то что вы думаете об этом

Контакты

Администрация сайта не несёт ответственности за обьявления.
Контакты:(055) 228 9399
e-mail:admin[@]mycareer.azРейтинг@Mail.ru

Это демо-магазин для тестирования — заказы не исполняются.